Ngayon ay isang napakahalagang yugto sa inyong mga buhay, isang sandali ng karangalan, pagmamalaki, at kagalakan hindi lamang para sa inyo kundi para sa buong komunidad ng Alaminos. Bilang Ama ng Bayan ng Alaminos, akin ang karangalang iparating ang aking taos-pusong pagbati. Hinarap ninyo ang hamon ng buong tapang at ng may katatagan at ngayon, ipinagdiriwang natin ang inyong tagumpay. Kayo ang nagtataglay ng tunay na diwa ng Ayos sa Alaminos. – isang diwa ng katapatan, pagpupunyagi, at malasakit.

Sa mga Magulang at mga Guro, ang inyong walang sawang suporta at pagmamahal ang naging sandigan ng tagumpay ng mga magsisipagtapos. Ang inyong dedikasyon ay hindi maitatago, at ngayon kinikilala rin natin ang inyong ambag dahil isa kayong mahalagang parte sa ating bayan ng Alaminos.

Habang kayo’y lumalakad patungo sa susunod na bagong yugto ng inyong mga buhay, isaisip ninyo na ang Alaminos, Laguna ay lubos kayong ipinagmamalaki.

Binabati ko kayo, mga mahal naming mag aaral na magsisipagtapos! Nawa’y patuloy kayong magningning at magbigay ng positibong pagbabago sa ating mundo. Dahil sa Bayan ng Alaminos sisiguraduhin natin na ang kinabukasan ng bawat Alaminozen ay AYOS! 👍🏽💙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *