MAYOS GLENN P. FLORES

Aking mga mahal na kababayan, nakarating na po tayo sa unang taon ng aking panunungkulan bilang Ama sa mahal nating bayan ng Alaminos.

Tunay nga pong napakabilis nang paglipas nito na wari po ay dumaan lamang sa ating mga mata, ngunit ang pagtahak po sa landas na ito ay puno ng pagsubok at munting mga tagumpay.

Sa unang taon po natin ay tiniyak natin na magkakaroon ng matibay na pundasyon ang lahat ng ating mga plano patungkol sa pagpapaunlad ng ating bayan na siyang magsisilbing isa sa mga pinakamahalagang yugto nito. Bagamat malayo pa ang dapat nating tahakin at marami pa ang dapat nating pagsumikapang trabahuhin ay sisiguraduhin natin na sa ating pagkakaisa ay makakamit natin ang tagumpay at progreso na ating minimithi para sa ating bayan.

Mula po sa aking puso, ay nagpasalamat ako sa lahat ng naging bahagi at patuloy na nagiging bahagi ng ating hakbang patungo sa inaasam nating tunay at kapanipaniwalang pagbabago.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *