Batch 2023 Graduates 🎓

Tinatawagan ng pansin ang lahat ng mga kabataan sa ating bayan na nagkamit ng mataas na karangalan sa kanilang pagtatapos sa pag-aaral. Ito ay para sa antas ng elementarya, sekondarya at sa kolehiyo.

Ang inyong ipinimalas na galing bilang mga mag-aaaral ay nararapat lamang na bigyan ng karangalan. Kayo ay tunay na mga huwaran sa mga kabataan sa ating mahal na bayan.

Bilang pagkilala sa inyong pagsisikap at dedikasyon bilang mga mag-aaaral, ang inyong lingkod ay maghahandog pong muli ng munting regalo para sa inyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *